Strömsundsbron för Trafikverket

Strömsundsbron för Trafikverket

Torbjörn BergkvistOkategoriserad

Vid ett flertal tillfällen har vi kunnat vara med och dokumentera Trafikverkets arbete med kabelbyten på Strömsundsbron.

Strömsundsbron är en cirka 330 meter lång snedkabelbro och en viktig del av E45 över Ströms Vattudal i Strömsund. Det är en brotyp där brobanan direkt är förbunden med pyloner (bärportar) genom sneda kablar eller stag. Bron har brister och delar behöver nu bytas ut och förbättras för att öka livslängden.

I samband med att Svevia utfört arbetena har Torbjörn Bergkvist varit med och både fotograferat stillbild och filmat videosekvenser till kommande filmproduktioner. Då Torbjörn genomgått utbildningar i både höghöjdsarbete samt arbete på väg är det här uppdrag som är som klippt och skuret för Torbjörn.