Bergkvist produktion

Världsvant produktionsbolag med Sundsvall som bas.

Med basen i Sundsvall har fotograf Torbjörn Bergkvist och projektledare Erika Moll hela världen som arbetsfält. Uppdragen varierar och miljöerna likaså. Det kan vara uppdrag på lokal nivå, runt om i hela Sverige samt av internationell karaktär. Vissa projekt kräver mer och som stöd har vi ett brett nätverk av underleverantörer som bistår med viktig kompetens.

Litet produktionsbolag med stor kunskap

Torbjörn Bergkvist har drivit företaget sedan 1988 och har samlat på sig lång erfarenhet av olika typer av uppdrag. Sedan 2001 har Erika Moll arbetat med projektledning och efterbearbetning av bilder samt ansvarar för leveranser till kund.

Vi ser det som en stor fördel för våra uppdragsgivare att alltid ha en person på plats som kan hjälpa till, även då fotografen inte finns på plats. I de fall våra kunder behöver göra efterbeställningar på utförda uppdrag eller arkivbildsbeställning kan vi lösa dessa förfrågningar på kort tid.

Torbjörn Bergkvist

Torbjörn Bergkvist
Fotograf

Torbjörn Bergkvist arbetar med regi, ljussättning och ljudupptagning vid inspelningstillfällen. Han har dessutom stor erfarenhet av redigeringsarbete i efterbearbetningsfasen.

Erika Moll

Erika Moll
Projektledare och copywriter

Erika Moll är manusförfattare, inspelningsledare och bistår med teknisk hjälp under filminspelningar. I slutproduktionen arbetar hon med klipparbete och är auktoriserad bildleverantör genom Svenska fotografers förbundsutbildning.