FÖRETAGSFILM

Film som når längre

Film tar mer och mer plats i vår vardag och konkurrerar ofta ut både text, stillbild, och radio. Med en företagsfilm får du det bästa av tre världar! Bergkvist Produktion

Företagsfilm – Presentera ditt företag

Att använda företagsfilm som kommunikativt redskap i företag och organisationer har ökat markant de senaste åren. Vikten av att kommunicera i både ljud och bild i samma medie har visat sig vara mycket effektiv i en snabbt växande digital värld, där konkurrensen om utrymme ständigt växer. Att ta steget till att producera en företagsfilm innebär att man har förstått värdet av att både synas och höras på ett slagkraftigt sätt. Den växande efterfrågan på film hos företag är något vi på Bergkvist produktion märkt av. Vi har 20 års erfarenhet av att producera konkurrenskraftiga företagsfilmer i premiumsegmentet. Vi har arbetat i både industriella, urbana och naturliga miljöer, i stora som små team. 

företagsfilm. film, företag, reklam, video, industrifilm

Vilken typ av företagsfilm

En företagsfilm kan betyda många olika saker. Det kan vara en informativ film som ni vill använda till att presentera ert företag för kunder och besökare. Det kan också vara en reklamfilm eller ett kundcase som ni vill publicera och marknadsföra i exempelvis sociala medier. Även företagsfilmer som produceras för intern användning blir allt vanligare. Syfte och ändamål är ofta det som styr vilken typ av företagsfilm som är lämpligast att producera. Film tar mer och mer plats i vår vardag och konkurrerar ofta ut både text, stillbild, och radio. Med en företagsfilm får du det bästa av tre världar! 

företagsfilm, reklamfilm, siemens, bergkvist produktion, film, produktionsbolag

Hur vi producerar företagsfilm

Oavsett vilken typ av företagsfilm ni vill skapa så är det viktigt att den som producerar filmen skaffar sig en bra inblick i vilken typ av målgrupp det är ni vill rikta ert budskap mot. Innan vi startar våra kameror frågar vi oss alltid; i vilket syfte företagsfilmen ska produceras? Vem ska film rikta sig till? Vad önskar man att tittaren ska göra efter att ha sett filmen? Med vår erfarenhet av olika produktioner, branscher och samarbeten har vi skaffat oss en effektiv rutin för att ta fram den slutprodukt ni söker. Vi kan erbjuda helhetslösningar och finns med från idé till slutproduktion om så önskas. Vi har ett mycket brett nätverk av underleverantörer och samarbetspartners för att kunna tillmötesgå alla de olika krav ni kan tänkas ha. Kontakta oss gärna för att diskutera ideér eller få prisförslag.

Utrustning

HÖG TEKNIKNIVÅ

Vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser då vi äger all utrustning själva, med bland annat en ARRI Amira digital filmkamera. Med hög teknisk kompetens går vi gärna in som specialist i andra projekt.