Statkraft Hyltebruk

Film för Statkraft i Hyltebruk

Torbjörn BergkvistOkategoriserad

Efter att ha följt Statkrafts projekt med att renovera dammarna Hyltebruk under två år, har vi nu gjort de sista intervjuerna och redigerat en slutlig film. Projektet har varit omfattande och vi har kunnat följa de olika momenten och dokumenterat med både film och stillbild. Då projektet är unikt och tilldragit sig stort intresse i branschen vänder sig främst till folk i branschen.

Se filmen här: Statkraft Hyltebruk, slutredovisning

Läs mer om våra filmproduktioner.

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 5700 anställda i 21 länder.