SCA Helios Drönarfotografering

Torbjörn BergkvistOkategoriserad

Tack vare vår lyckade satsning på fotografering och filmning med drönare har vi nu kunnat utföra ett antal uppdrag med denna teknik. Ett uppdrag att varit att fotografera de stora lyft som utförts på SCA Östrands Helios projekt. Här har vi kunnat få bildvinklar som varit omöjliga att få på annat sätt, dels beroende på att det inte varit möjligt att befinna sig på dessa höjder men även beroende på att det inte varit möjligt av säkerhetsskäl.
Det här är teknik som vi kommer att fortsätta att utveckla med mer avancerad utrustning.